Vuthuydxtq34

Thủy DX - GBP/USD 22.8

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ sell trên khung d or sell tại vị trí giá hiện tại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.