GKFXPrimeVN

Nhận định GBPUSD ngày 21/06

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD trong thời gian qua luôn trong trạng thái giảm sâu do tác động của Brexit. Tuy vậy với động thái, FED đã giữ lãi suất đồng USD, khiến cho USD khó lòng tăng mạnh như trước và đó là cơ hội cho GBP. Với các dữ liệu kinh tế khảo quan, GBP hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.