NguoiLa15

ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
tiếp tục sell về vùng khoanh tròn