Mr_Fly

GBPUSD Bullish 2618 target 1.40000

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
chào cả nhà.
hiện tại GU sau quá trình giảm giá ngắn hạn đã chịu chi phối bởi mức key 61.8% hình thành 1 mô hình Bullish 2618 Target kỳ vọng 1.40000
mức độ rủi ro 10%.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.