Trade5Day

Bán ngắn hạn và Mua dài hạn

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ đợi tín hiệu tại vùng hợp lưu để mua dài hạn