Eagle-Pips

GBPUSD Buy ngay 1.26680, 1 chấp 10

Giá lên
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
1 có thể thắng được 10 hay không?

GBPUSD Buy ngay @1.26680

Stop loss @1.26580 (-10 pips)
Take profit @1.27680 (+100 pips)

Đủ 50 pips các bạn tự dời sl entry nhé.

Good luck.
Bình luận:
+50 pips running, dời SL entry.
Chờ cái kết của chuyện cổ tích.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.