Crocodie

GBP/USD ngày 07/01/2022

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
H4 xu hướng tăng
H1 hình thành mô hình cờ tăng , giá phá qua mô hình quay trở lại retest xuất hiện 2 cây pin bar đuôi dài , mặc dù chưa có cây nến đâm lên để xác nhận nhưng cây pin bar dài dó có đuôi dài chứng tỏ dưới dây có 1 lực mua mạnh
=> Buy , taget ngay tại đỉnh cũ
ngay khi giá quay trở lại đỉnh cũ và chuẩn bị có tin tức => dời sl về hòa vốn
giá quay trở lại retest 1 lần nữa r mới tăng
=> hòa vốn (hơi đen )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.