FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sóng elliote

Hiện tại đang chạy sóng 3.
Dự đoán GBP/USD sẽ đi sóng điều chỉnh và khả năng lên tiếp 1 nhịp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.