VuVanTien94hd

Strong zone

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Một nguồn cung được phân loại là MẠNH, khi gần tiếp cận lại, nó xây dựng được vùng thanh khoản. BASE đó càng có ý nghĩa khi phía trước nó đã có sự tham gia của SH hoặc CHOCH . sau đó phá vỡ cấu trúc
LƯU Ý : Khi giá đến khoảng 90% của TR thì không nên giao dịch mà hay đợi nó phản ứng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.