vietdung221

GBP/USD sẽ bật tăng khi GB10Y-US10Y tăng?

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Theo phân tích liên thị trường, chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh và Mỹ đang tăng mạnh

- Điều này có thể kéo theo đà tăng của GBP/USD trong ngày hôm nay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.