utah0104

GU CÂN NHẮC MỘT LỆNH SELL

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
_cấu trúc chính vần là giảm ,tuy giá hiện tại đang vùng kháng cự nhưng lực tăng từ khung tuần còn rất mạnh nên việc sell ở kháng cự hiện tại nên chờ xuất hiện những setup đảo chiều có thể vào lệnh,còn nđt nào thích rủi ro có thể vào lệnh lun đặt SL trên vùng kháng cự vài pip nếu sai thì mất ít,và chờ tiesp ở vùng kháng cự trên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.