NguyenThang33

GU - Làm tý phân tích sóng cho máu

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá của cặp đang trong giai đoạn điều chỉnh đúng sóng, giá có thể sẽ giảm.

Trên biểu đồ H4, sóng đầu tiên của cấp 1 cao hơn (3) được hình thành như một cái nêm, và sự điều chỉnh đi xuống như sóng 2 của (3). Bây giờ, sóng c 2 đang hình thành, trong đó sóng thứ ba ở mức thấp hơn (iii) của c đã kết thúc. Nếu giả định là đúng, sau khi hiệu chỉnh cục bộ (iv) của c, giá sẽ giảm xuống mức 1.2650. Trong kịch bản này, mức SL quan trọng là 1.2966.

Kịch bản chính

Các trạng thái Sell sẽ chiếm chủ đạo trong quá trình điều chỉnh, dưới mức 1.2966 với mục tiêu là 1.2650. Thời gian thực hiện: 5 đến 7 ngày.

Kịch bản phụ

Sự bứt phá và hợp nhất của mức giá trên mức 1.2966 sẽ cho phép cặp tiền tăng lên mức 1.3178 và TP tại 1.3377.

Kịch bản

Khung thời gian hàng tuần
Khuyến nghị BÁN
Điểm vào 1.2785
TP 1,2650
SL 1.2860
Các cấp chính 1.2650, 1.2966, 1.3178, 1.3377

Kịch bản phụ

Khuyến nghị Buy STOP
Điểm vào 1.2970
TP 1.3178, 1.3377
SL 1.2900
Các cấp chính 1.2650, 1.2966, 1.3178, 1.3377

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.