xadcphrisj7p7qd

Dự đoán xu hương GU trong 21,09- M15

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mình dự đoán có 2 trường hợp xảy ra
Hiện tại chưa nên vào lệnh để đánh giá tình hình, kiếm điểm mua đẹp
Trường hợp 1:
Giá phá qua KL M15- xu hướng chính. Xu hướng đảo chiều thành xu hướng tăng

TP về KLQT H1 trùng H4


Trường hợp 2:
Giá phá qua KL M15- xu hướng hồi, giá tiếp tục đi xuống thành xu hướng chính


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.