AMBroker

Chuẩn bị mua GBPUSD

Giá lên
AMBroker Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng: Trung tính
KHáng cư: 1.3290 và 1.2920-60
Hỗ trợ: 1.2770
Price action: None
Thị trường đang sideway giữa càng 2 kháng cự và hỗ trợ gần.
Chúng ta sẽ canh buy tại 1.2770 khi có tín hiệu rõ ràng, có thể check khung thời gian H4 để tìm tín hiệu.
Lưu ý: Không nên giữ lệnh GBP qua cuối tuần do đang diễn ra brexit
Đã hủy lệnh:
Đã thủng hỗ trợ. không có tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.