Forex-YouCan_BanCoThe

GBPUSD

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- H4 giá đã phá lên khỏi kênh giá giảm
- H1 đã tạo cấu trúc tăng

Nhận định:
Mình sẽ chờ giá hồi về 2 vùng mua tiềm năng:
1) vùng đỉnh cũ giá phá qua trước đó, mình sẽ ưu tiên vùng này hơn do trùng với fibo 0.5 - 0.168
2) vùng mua chính của H1 bên dưới

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành với Forex - You Can


Bình luận:
Giá vẫn đang ở kênh giá bị phá trước đó, chúng ta hãy chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận rõ ràng rồi mới vào lệnh nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.