TonyL0ng

GBP đang phục hồi nhưng có nên mua

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sau khi phản ứng mạnh với tin thì thị trường đang trở lại vị trí vốn có của nó . GU có 1 pha phản ứng rất đẹp ở IB H4 tuy nhiên để tăng trưởng được cao hơn thì vẫn yêu cầu 1 cú hồi kĩ thuật.
Cấu trúc giá M15 vẫn đang giảm nên ưu tiên hàng đầu sẽ là chờ sell ở những vùng hỗ trợ có giá trị.
Chúc ace giao dịch thuận lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.