haokiethatinh

Xu hướng tuần tới của GBP/USD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- GBP/USD đang trong Trend giảm mức kháng cự tại gia 1.24689 sẽ giảm xuống
CHờ 1 cây nền xác nhận ngưỡng này. Chúng ta sẽ Sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.