BeBe

GBP bước vào trend giảm trung hạn khung H4

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Với kĩ thuật Price Action làm chủ đạo.
Sử dụng đa khung Tg trong đó xét Khung Week - Daily và dùng H4 để xác định điểm vào lệnh.
Với khung Week và Daily đang cho thấy 1 lực bán xuống mạnh mẽ đối với GU. Khung H4 rõ rệt vào 1 pha giảm
Indicator MACD đã cho tín hiệu tam phân kì trước đó đẩy giá GU xuống. Hiện tại GU tiếp tục xuất hiện thêm 1 phân kì ẩn. Đây có thể là 1 đợt xuống mạnh tiếp theo của GU.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.