imngoctu

Kế hoạch giao dịch GBPUSD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Quan sát tín hiệu đảo chiều ở khu vực hỗ trợ để Buy.
Buy 1: 1.273
Buy 2: 1.252
TP1: 1.298
TP2: 1.329

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.