Donald_Nguyen

✅THIẾT LẬP TĂNG GIÁ GBP_USD|DÀI 🚀

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
✅GBP_USD đã phá vỡ ngưỡng
kháng cự đang giảm và đột phá
Đã được xác nhận nên tôi lạc
quan Xu hướng và tôi sẽ mong đợi
Một bước tiến xa hơn
DÀI 🚀

Cùng tham gia nhóm cộng đồng của Donald để :
- nhận hỗ trợ và tín hiệu giao dịch miễn phí !
-trao đổi kiến thức và giao lưu cùng anh em Trader.
zalo.me/g/mplpca207
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.