GKFXPrimeVN

GBPUSD, tăng là điều tất yếu!

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xét về tình hình kinh tế Anh, thì hầu như chưa có điểm sáng. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ đang chậm lại với lợi suất trái phiếu 10 năm thấp hơn so với kỳ hạn 2 năm. Với cuộc bỏ phiếu tại Ý, đồng EUR được hưởng lợi và qua đó, GBP cũng lợi từ đó. Về mặt ký thuật, GBPUSD đang hình thành rõ mô hình vai đầu vai ngược và với mô hình này, khả năng tăng của GBPUSD là rất cao. Chiến lược như hình bên, anh em thao khảo nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.