FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
-1 day đang saiway , xét trend nhở hơn thì nó dã phát vùng cầu đối diện , thì khả năng up trên
- h4 thì xuất 1 cây nến đầy đủ bóng nên năm dưới trendline thì ta tìm vùng cung của ngày để giao dịch
- xác định được vùng cung của nến ngày ( d) , quay h1 tìm vùng cung hợp lê + đẹp ( nến sau vùng base là 1 , 2,3 cây nến dài , to , thân nến bằng hoăc gần bằng cây nến sau , vùng này còn mới )
kết luận ta có 2 vùng cầu 1, cầu 2 để mua lên tại H1
sl thì cách 2 vùng khoảng 20-30%
Tp thì khả nó sẽ về đến vùng Saywaid của nến ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.