Mn_Ji_MinhThi

Chiến lược GBPUSD cho tuần tới

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
có thể thấy việc giảm chỉ là nhất thời. khả năng tăng dài hạn vẫn cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.