KiemcomCapital

GBPUSD vẫn giữ kèo buy ngày hôm qua

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD vẫn giữ kèo buy ngày hôm qua
Buy 1.226x SL ở 1.223. TP1 40pip. TP 2 70 pip. Mn có thể đặt buy limit nhé :)

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.