ThePhi-FX

GBPUSD - CONTINUE TO DOWNTREND

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhận định về cặp GBPUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.38036, chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ giảm
Good luck!
T.P.,

GBPUSD Forecast:
1. Downtrend;
2. GBPUSD has retested to resistance around 1.38036, touched EMA21;
3. Setup price action: Pinbar .
Expect to go down.
Good luck!
T.P.,

Bình luận