Nguyennampci

Gbpusd kết thúc xu hướng hồi

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng hồi , xu hướng tăng kết thúc có thể canh sell tại cách vùng hỗ trợ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.