QuoctoanFx

GBPUSD: Đi ngang chờ tin tức

FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại GBPUSD đang nằm trên một vị trí quan trọng là 1.2800 Chờ đợi thêm các diễn biến mới từ bầu cử chính phủ Anh.
Xét về góc độ kỹ thuật : 1 trend giảm của GBPUSD đã bi phá vỡ. Thay vào đó. Giá đã quay trở lại ngay sau khi chạm khu vực 1.2950
Tuy nhiên đã nhen nhóm tạo một đỉnh mới tại đây chứng tỏ rằng lực tăng của GBP còn khá mạnh. Sau khá nhiều diễn biến tích cực với đảng của Boris Johson.
Xét về tin tức. Tôi đặt cược khá nhiều kỳ vọng vào đảng bảo thủ bởi 2 lý do. Đảng brexit không đứng ra tranh cử tuy nhiên sẽ ủng hộ cho Boris Johson và chống lại mọi kế hoạch trì hoãn brexit của đảng Lao Động.
2. Đảng Bảo Thủ vẫn dành được đa số sự tin tưởng và ủng hộ của số đông các cử tri .
3. Tôi đang kỳ vọng rằng sẽ có một sự đột phá của brexit sẽ giúp nước Anh đi lên mạnh mẽ.
Chúng ta có thể thử sức tại 1.2800 vơi sl tại 1.2750 và tp 1.2950.
Good Luck !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.