SinvestFX

Chiến lược GBPUSD 17/4 - SinvestFX

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng ngắn hạn trên H1 của GBPUSD đang là xu hướng giảm với cấu trúc đỉnh/đáy giảm dần.

=> Sell GBPUSD vùng 1.2495 - 1.2530, SL tại 1.2580, TP1 tại 1.2445, TP2 tại 1.2360

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: sinvest.vn/

✅ EXNESS: sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.