CongHoanTrader

GBPUSD Buy ngắn giá hiện tại

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Lệnh Buy giá hiện tại SL tại 1.3940 (cộng với Spread tùy sàn) TP tại 1.4048 (Trùng với khu vực Fibo 50)

Bình luận

chưa tạo cấu trúc tăng rõ ràng
Phản hồi
Lệnh đã chạm SL
Phản hồi