AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH GBPUSD THEO SÓNG ELLIOTT 29/03/2019

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sau khi hình thành sóng Leading diagonal (1). Hiện tại GBPUSD đã kết thúc sóng B và đang tiếp diễn sóng C trong sóng hiệu chỉnh (2)
Điểm SELL GBPUSD có tỷ lệ RR 1:3
Chúc may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.