OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cả nhà có thể tham khảo tín hiệu GU. SL TP như hình
Nhớ quản lý vốn nha!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.