UnknownUnicorn13919634

Phân tích GBPUSD ngày 03/02/2021

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ

- GBPUSD:
Sell vùng 1.369( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.361
SL: 1.372

CHÚC CÁC BẠN 1 NGÀY GIAO DỊCH THUẬN LỢI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.