- H4 giá đã phá lên vùng bán chính trước đó và xác nhận xu hướng tiếp tục tăng, mục tiếp theo là vùng bán ở trên.

Nhận định: theo 2 kịch bản
1) chờ giá hồi về vùng đã phá lên trước đó để tìm cơ hội buy theo xu hướng tăng tiếp diễn mới hình thành.
2) Trường hợp giá không hồi về mà tiến thẳng lên vùng bán chính ở trên thì chờ có tín hiệu xác nhận đảo chiều thì tìm cơ hội sell xuống.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.