GKFXPrimeVN

GBPUSD - 27/06/2018

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,3255

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3255 với mục tiêu 1,3190 & 1,3145.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3255, có thể tới 1,3290 & 1,3315.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,3255 khả năng quay về 1,3190 là rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.