VuVanTien94hd

Strong high/low Weal high/low

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Một swing cấu trúc được coi là mạnh khi nó phá vỡ vùng đối diện
Dựa vào Strong high/low Weal high/low để tìm entry ở điểm mạnh và chốt lời ở điểm yếu.
Một trong những cách xác định mức cao / thấp || mạnh hay yếu là nhìn vào sự phá vỡ. ( nó phá vỡ ít hoặc không có động lượng)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.