nhannt10598

Vùng sell đẹp của cặp GU ngày 12/10

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá cặp GU vãn đang di chuyển trong trend giảm;
Sau khi breakout khỏi vùng kháng quan trọng (1.36092 - 1.36693) rồi retest lại tại đây;
Chỉ báo dao động tổng hợp cũng cho thấy sức tăng giá bị mất hiệu lực;
==> Dự báo giá GU có thể về vùng 1.34 trong vài ngày tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.