FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang trong long term trend tăng và đang ở vùng điều chỉnh, chờ đợi tín buy signal tại đây

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.