BLOGFOREXVIET

Phân Tích GBPUSD Thời Điểm Sell Tốt Nhất Tuần

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Updated   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD Đang có xu hướng giảm
* Có nhiểu điểm xoay đáng lưu ý ( những điểm có nến đánh dấu màu xanh trên biểu đồ )
* Giá hiện tại đang di chuyển bên dưới MA200
* Bên dưới trendline và có nến pinbar ngay khi đảo chiều
* Có 2 điểm để đặt TP mục tiêu ( TP1, TP2 trên biểu đồ )
Đây là phân tích cá nhân bằng Price action, bạn chỉ nên tham khảo.
Giao dịch đang hoạt động: Kháng cự gần nhất 1.39, TP 1= 1.36
Giao dịch đang hoạt động: Có vẻ tốt đấy
Giao dịch đang hoạt động: TP 1
Giao dịch đang hoạt động: TP 2 có thể trong tuần này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.