OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD vẫn giữ Plan cũ sẽ tăng về vùng 1.26. Chủ yếu chờ Buy vào tuần sau.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.