FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU sau một đợt tăng mạnh không có nhịp hồi rõ ràng thì đang chững lại chờ điều chỉnh

theo mình thì vùng tiếp theo GU có thể đi tới là 1.37688

tiếp tục chờ đợi hành đồng giá xem giá phản ứng như thế nào, vùng xem xét mua là 1.36935
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.