team4fx

GBPUSD chờ đợi 1 entry RR cao trong xu hướng phá vỡ tăng.

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD chờ đợi 1 entry RR cao trong xu hướng phá vỡ tăng.

Tất cả các khóa học của tôi đều là FREE. Tôi đã mở hơn 20 khóa học SMC tại Việt Nam. Nhiều học viên của tôi đã tự tin kiếm được lợi nhuận sau 2 tuần
Follow tôi tại youtube để xem các video hướng dẫn!
Hoặc telegram https://t.me/joinchat/TO6ydk3BTnGZ6r_-
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.