anhnd1

GBPUSD - Bán trên D1

anhnd1 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Bán với mục tiêu 1.24856
Dừng lỗ tại 1.29455
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kèo dừng lỗ rồi về lại entry rất đáng tiếc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.