FAST-TRADING

GBPUSD NHỊP TĂNG CÓ HÌNH THÀNH TRONG HÔM NAY

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD 29/03 - NGẮN HẠN

Chúng tôi đã thiếu sót 1 điểm quan trọng khi nhận định hôm qua đã lệch vùng giá xác nhận trước đó. (Cách sử dụng nhận định của FAST - Chúng tôi có hướng dẫn về điều này. Khi bạn thực sự muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao???)

Tôi gọi vùng này là “KEY SIGNAL” (Hãy đặt câu hỏi nếu bạn thắc mắc nhé!!!)

Chúng tôi giữ nguyên quan điểm trước đó (link đính kèm)

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.