MCHTRADING

Chiến lược GBPUSD trước thềm bầu cử

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Quan điểm SpartaFX GBPUSD sẽ có điều chỉnh giảm .Ngày hôm qua sau khi tăng lên vùng kháng cự rất mạnh 1.321x đã giảm trở lại ,lý do giảm do chạm fibo 61.8 khung d1 ,mặc dù trước đó D1 đã hình thành pinbar xuất hiện xu hướng giảm điều chỉnh .Với việc đóng nến dưới vùng supply zone khá mạnh SpartaFX nhận định GBPUSD nhiều khả năng sẽ có giảm điều chỉnh trong thời gian tới
SELL limit GBPUSD 1.31800 SL 1.3200 TP 1.31400 TP2 1.31000 TP3 1.30600
( Giá cần break out 1.30900 để đạt target)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.