Tramcuong2020

XH H1 vẫn là xu tăng

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Vào lệnh llimit khi giá đang tiến gần tới vùng mua quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.