BITCOIN-FOREX

GBPUSD con sóng 1000 điểm

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP khả năng cao trong vài ngày tới xuất hiện con sóng 1000 điểm lên 1.29000-1.29200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.