ThePhi-FX

GBPUSD - ADAM & EVA DOUBLE TOP PARTTEN

ThePhi-FX Cập nhật   
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhận định cặp tiền GBPUSD:
1. Trend giảm;
2. Hình thành mô hình 2 đỉnh Adam & Eva, nến ngày đóng cửa dưới đáy thấp nhất của 2 đỉnh đã xác nhận;
3. Có thể canh vào sell luôn hoặc chờ giá quay lại retest vùng kháng cự (hỗ trợ biến thành kháng cự) ở quanh mức 1.36679.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,
Bình luận:
GBPUSD forecast:
1. Downtrend;
2. Adam&Eva double tops have formed, GBPUSD broke out from support around 1.36679;
3. Setup Price action: You can sell immediately or wait for a retest to resistance around 1.36679, remember only sell when setup price action is formed.
Expect BTC to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.