Jayce_Pham

Scalping_GBPUSD_ Giá đang co thắt tại đáy

Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Dài hạn : GBPUSD đang trong đà SW của H1H5
Trong ngày: M15 - Mopping giá tại cản với MMT suy giảm
M5 : Tích lũy thắt chặt
Kỳ vọng trong ngày : Nếu giá tạo được vùng tích lũy điều kiện để chuyển từ Rec II về Rec I sẽ có thể tạo nhịp hồi phục ngắn hạn

Phân tích thêm : DXY tạo sóng V mạnh nên mọi biến động hiện tại không có xu hướng rõ ràng để đánh giá.
Bình luận:
Đạt target cho GBPUSD. Thị trường biến động mạnh, nên ngồi yên chờ thị trường gợi ý tại thời điểm hiện tại.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.