BlackJack83

xu hướng ngắn hạn cặp ngoại hối GBP/USD

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sell tại vùng giá 1.2850, chốt lời tại vùng giá 1.2673 hoặc tại vùng giá 1.2584 và đặt SL tại vùng giá 1.3028. tỉ lệ R:R của lệnh có thể lên đến 1:1.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.