DubaiSC

GBP/USD trong ngày: Giảm mạnh

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,1290

Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1,1290 với mục tiêu mở rộng lên 1,1190 & 1,1150.

Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 1,1290 có thể tăng tới 1,1330 & 1,1375.

Tư vấn kĩ thuật:
Khi ngưỡng kháng cự là 1,1290, kỳ vọng giá không ổn định và có xu hướng giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.